IMG_6879

La Fundació Stämpfli culmina el seu projecte i inaugura l’ampliació de les instal·lacions

Una selecció de la col·lecció general i un viatge per la trajectòria de Peter Stämpfli saluden la nova etapa

La Fundació Stämpfli estrena les noves instal·lacions amb una nova selecció del seu fons i una exposició de 25 obres de Peter Stämpfli, l’artista suís que, amb la seva esposa, Anna Maria, ha dut a terme l’ambiciós projecte d’obrir un museu d’art contemporani a Sitges. Amb la seva ampliació, la Fundació Stämpfli disposa ara d’una superfície de 800 metres quadrats, cinc-cents més dels que tenia quan va obrir, l’abril del 2011.

L’ampliació de les instal·lacions culmina el projecte de Peter i Anna Maria Stämpfli, que el novembre del 2006 van constituir la Fundació Stämpfli, amb l’objectiu d’aplegar una col·lecció d’artistes de prestigi internacional, molts dels quals companys de generació del mateix Peter. Més de dotze anys després, la Fundació Stämpfli reuneix 130 obres de més seixanta artistes d’una vintena de nacionalitats i que han estat llegades al poble de Sitges pel matrimoni Stämpfli. Totes les obres han estat cedides gratuïtament pels artistes, els seus hereus o galeristes que les tenien en els seus fons, responent a la invitació de Peter –a Sitges, conegut com Pere– i Anna Maria.

L’ampliació de les instal·lacions ha consistit en la incorporació d’un edifici sencer al carrer d’en Bosc número 5 –datat del 1890 i conegut com Can Serramalera–, que ha estat reformat de dalt a baix, tot mantenint les façanes, que formen part del Catàleg del Patrimoni de Sitges. L’actuació –dirigida pels arquitectes Josep Maria Coll i Eugeni Bernat– ha suposat guanyar 800 metres quadrats, que s’han traduït en tres sales més d’exposició, una de reserva, una de documentació bibliogràfica, unes terrasses (per a actes culturals) i l’auditori gestionat pel Grup d’Estudis Sitgetans –situat a l’Espai Cultural Pere Stämpfli–, que també es podrà utilitzar per a activitats de la Fundació.

L’obra, realitzada per la pròpia Fundació, ha durat divuit mesos i ha estat de notable complexitat, ja que ha requerit guanyar espai soterrani (on s’ha instal·lat la sala de reserva); conservar i consolidar les façanes i els seus elements patrimonials; recuperar i adaptar els espais de les terrasses, i facilitar la connexió amb els edificis adjunts del Mercat del Peix i Can Mec, on hi ha la resta de sales i instal·lacions de la Fundació. L’operació s’ha dotat de la més moderna tecnologia per traslladar obres de gran format, com per exemple un elevador mecànic que queda integrat en les noves sales i que ha permès facilitar l’accés d’obres de sis metres d’allargada de Peter Stämpfli.

Els 800 metres quadrats de la Fundació Stämpfli queden repartits en tres edificis tots connectats entre si. L’ampliació ha permès crear un circuit per recórrer les sis sales d’exposició i la resta d’espais accessibles. L’accés es manté per la mateixa plaça de l’Ajuntament, com s’ha fet fins ara, on hi ha el mostrador i l’accés a la primera sala.

Noves exposicions

Amb l’obertura de les instal·lacions ampliades, la Fundació Stämpfli inaugura dues exposicions amb obres dels seus fons. D’una banda, exposa una selecció de la seva col·lecció permanent, amb 34 obres de diferents artistes. Entre aquestes hi ha una peça nova incorporada a la col·lecció de: Ebrar (1974), de Michel Tyszblat. Aquestes obres ocupen les sales 1, 2 i 3 de les instal·lacions.

Per altra banda, les sales A, B i C incorporen una completa selecció de l’obra de Peter Stämpfli, una part de la qual no s’havia vist mai abans a l’Estat espanyol. Es tracta de 29 obres de l’artista suís, la major part de les quals han arribat en les darreres setmanes de França, i que permeten mostrar una acurada fotografia de la seva trajectòria de prop de 60 anys. La Sala A mostra els anys pop d’Stämpfli, amb representacions figuratives d’objectes i elements quotidians. La Sala B està dominada per l’omnipresent imatge del pneumàtic i la seva geometria, que ha marcat la seva trajectòria, mentre que la C presenta peces dels darrers trenta anys, protagonitzades pel color i l’abstracció.

Les noves exposicions

Sales 1, 2 i 3 (Selecció de la col·lecció de la Fundació)

En la Sala 1 s’exhibeix una selecció d’obres del nucli generador d’aquesta col·lecció. Obres d’artistes que el 1964 compartien els objectius d’una nova figuració coneguda com a Figuració Narrativa i que es van donar a conèixer a l’exposició Mythologies quotidianes en el Museu d’Art Modern de París. Aquella generació d’artistes va sentir la necessitat de recuperar una figuració representativa del seu moment històric, abandonant les abstraccions líriques i expressionistes posteriors a la 2a Guerra Mundial.

Van ser anys marcats per la tensió internacional de les guerres colonials i d’episodis claus de la Guerra Freda com la crisi dels míssils a Cuba i la Guerra del Vietnam. Paral·lelament la societat va fer seva la lògica del consum, una forma de vida basada en la producció i distribució massiva de bens, oferts a través de la publicitat que va envair tots els racons de l’espai públic. El poder de les imatges multiplicades arreu a través de llenguatges nous va generar una nova cultura popular i de masses: el cinema, els còmics, el grafisme, la publicitat, la fotografia i la televisió.

En la sala 2 es mostren alguns exemples de com, des de les dècades dels 70 i 80 fins avui, els artistes no han deixat d’ampliar els límits a l’exploració temàtica ni al desenvolupament de tot tipus de tècniques. En aquesta sala trobem alguns exemples: la reflexió filosòfica, el món del somni, la vida de l’artista com a font d’inspiració, el primitivisme, el ready-made i el paisatge urbà com a construcció abstracta , l’apropiació d’obres del passat i l’experimentació fotogràfica.

En la sala 3 es mostren obres d’artistes que en els anys 70 i 80 del s. XX es van endinsar en l’art cinètic. Es fa una especial atenció al grup d’artistes sud-americans que, des de perspectives diferents, van fer una molt important aportació a la relació entre art, visió i moviment. També es presenten altres obres que van explorar la renovació de l’abstracció geomètrica o el minimalisme i l’art conceptual.

Sala A (Peter Stämpfli)

1963-1970, ELS ANYS 60: POP-ART i FIGURACIÓ. L’OBJECTE i EL GEST QUOTIDIÀ. Les obres exposades en aquesta sala resumeixen l’evolució de la primera època de l’obra de Peter Stämpfli al llarg dels anys 60 del s. XX. Són representacions figuratives en gran format d’objectes i gestos quotidians isolats sobre fons blanc o monocrom. Abarca un període que va des d’Autoportrait au raglan de 1963 fins Wildcat nº 2 de 1970.

Després d’una efímera etapa de tempteig entre 1959 i 1960, influïda per l’abstracció expressionista americana, Stämpfli sent profundament la necessitat de recuperar la figuració en la pintura. Va trobar el seu tema en els objectes i els gestos de la vida quotidiana dels anys 60, una època en que la producció i distribució massiva de béns de consum definia la societat. Es va inspirar en els grans formats de la publicitat i en els llenguatges dels mitjans de comunicació popular.

Són gestos i objectes que s’allunyaven radicalment de les emocions de l’expressionisme. La mà de l’artista en forma de pinzellades o textures resulta imperceptible. Les imatges, amb una gran força cromàtica –per exemple, Pot-au-feu de 1963 o Tomate i Moka, totes dues de 1964–, romanen aïllades i immòbils flotant sobre un fons monocrom, predominantment blanc i amb composicions inspirades en la fotografia.

El propi Stämpfli explica la intenció: elaborar “un diccionari d’objectes i de gestos quotidians”; abstreure’ls de la banalitat de la vida diària i portar-los al taller de l’artista representats a través de la tècnica manual pròpia de la gran tradició pictòrica: la pintura a l’oli.

Són obres que subratllen els criteris que definien la pintura moderna i que eren objecte de debat de la crítica de l’època: el caràcter bidimensional de l’obra d’art, la seva autonomia i l’objectivitat. Liquidaven, donant-los per superats, els binomis enfrontats i excloents que en aquells anys articulaven la pintura del s. XX: alta cultura contra cultura popular, les belles arts confrontades a la banalitat quotidiana i, finalment, l’abstracció oposada a la representació.

Wildcat nº2 (1970), així com el seu predecessor, Wildcat nº1 (1967), assenyalen el moment en què Stämpfli descobreix el nucli fonamental de la seva vida artística fins el dia d’avui: primer, centra la seva mirada en l’automòbil; tot seguit només en la roda i, immediatament, en el pneumàtic i el seu relleu.

Sala B (Peter Stämpfli)

1970-1990. DE LA RODA AL NEUMÀTIC. EL RELLEU I L’EMPREMTA. A partir de 1970 i fins a 1990, l’obra de Peter Stämpfli abandona l’inventari d’objectes i gestos de la vida diària per centrar-se en un únic tema, símbol i mite modern de la societat mecanitzada: el pneumàtic i la seva geometria. Desapareix el color reemplaçat per tons del negre i del gris, es dilaten les dimensions de les obres i els grans formats de pintures i d’escultures es projecten vers l’espai de l’espectador.

El contrast amb la primera sala és total i el domini de negres i grisos crea una atmosfera densa i rarificada. Destaquen, en especial, dues obres de gran format: Polyester Cord (1970), amb la qual Stämpfli va representar Suïssa a la Biennal de Venècia d’aquell any, i Cavallino (1972), que va estar entre les obres de la seva gran exposició al Palais des Beaux-Arts de Brussel·les. Les dues espectaculars teles, de sis metres d’amplada i dos d’alçada, estan retallades i muntades sobre bastiments que tenen la forma del pneumàtic representat i que fa que les obres se separin lleugerament del pla de la paret avançant en l’espai de l’espectador. Stämpfli ja havia posat en pràctica aquesta manera de retallar i muntar la tela –shaped canvas– en l’obra Rouge Baiser, exposada a la sala A.

La tercera obra de grans dimensions és 195 VR 14 (1975). Té una forma quasi quadrada de prop de tres metres de costat i està recoberta totalment amb dues tonalitats de negre. En ella ha desaparegut qualsevol referència explícita al pneumàtic, exceptuant uns signes geomètrics elementals, unitats simples quasi unicel·lulars que s’organitzen en franges horitzontals seguint el ritme i la lògica de la repetició.

El resultat és la desaparició de qualsevol indici de figuració. Som ja al davant d’imatges abstractes emparentades directament amb el minimalisme i el constructivisme.

A partir d’aquesta època, Stämpfli expandeix la seva obra en diverses direccions: experimentant amb diverses tècniques i suports tradicionals, com el dibuix al carbonet i a la mina de plom sobre paper. Una altra, realitzant escultures i relleus, algunes monumentals en espais públics i oberts. Dos exemples es mostren en aquesta sala: les maquetes de preparació de dues obres: l’Empreinte de pneu S 155, una empremta de pneumàtic de trenta metres de llarg i tres d’amplada que es va realitzar entre1985 i 1990 al Parc du Petit-Leroy al Departament de la vall del Marne i Communication (1990), una obra de quasi vuit metres d’alçada i sis i mig d’amplada encarregada pel Museu de les Comunicacions de Berna.

La sala es completa amb dues versions de l’escultura 9 HDT 219 (1997), en polièster negre i blanc i les projeccions dels films Firebird (1969) i Ligne continue (1974).

Sala C (Peter Stämpfli)

DE 1990 FINS AVUI. COLOR I ABSTRACCIÓ. La temàtica derivada del pneumàtic en l’obra de Peter Stämpfli dóna, a partir de 1990, un tomb inesperat. L’exigència de l’artista en la investigació de possibilitats encara inexplorades, desemboca en un espectacular renaixement del color, que inunda la senzilla geometria de les formes. La referència al món de la representació ha desaparegut definitivament.

És inevitable referir-se inicialment a l’obra més impactant de la sala, Sabro nº 2, feta entre 1989 i 1991. La composició situada en el pla de la tela està feta d’elements simples formats per franges horitzontals i diagonals creant angles més o menys aguts. Es crea una inicial impressió de profunditat i de tercera dimensió, que, tot seguit, sembla desmentir la lògica dels camps de color, vius i plans: vermells, taronges, grocs, negres i blaus, que juguen amb la nostra mirada per inspirar i variar la imaginació.

Segons l’artista, l’estructura de les imatges provenen de fragments i detalls, engrandits i estilitzats de l’estructura del pneumàtic, però el cert és que el ritme de les línies i els colors juntament amb l’esquematisme de les formes fan oblidar el seu suposat origen.

Les dues grans teles quadrades, Kristal 4 (2000) i TS 760 (2002) en serien un exemple. Però qualsevol de les altres sis peces de la sala ens permeten explorar tots els matiso, no només de la pintura a l’oli, sinó també de la pintura acrílica, de l’aquarel·la i del pastel.

Les obres exposades

Sala 1

Eduardo Arroyo

Saint Bernard Tonnelet

1965

95 x 79 cm / 37,4 x 31,1 in.

Oli sobre tela

 

Gianni Bertini

Ruines de Thèbes

2004-2005

190 x 120 cm / 74,8 x 47,2 in.

Mec-art

 

Henri Cueco

Chiens courants

1993

140 x 162 cm / 55,1 x 63,7 in.

Acrílic sobre tela

 

Erró Gudmundur

Coup de vent

2000

151 x 99 cm / 59,4 x 38,9 in.

Oli sobre tela

 

Gérard Fromanger

Sens dessus dessous, tête à tête, rouge, jaune, bleu

2008

200 x 150 cm / 78,7 x 59,0 in.

Acrílic sobre tela

 

Peter Klasen

The Beauty and the Dummy

2008

97 x 146 cm / 38,1 x 57,4 in.

Acrílic sobre tela i neó

 

Jacques Monory

Ang. N° 5, ref. 991

1997

250 x 390 cm / 98,4 x 153,5 in.

Oli sobre tela i contraxapat

 

Bernard Rancillac

La Roue de la connaissance

1985

195 x 130 cm / 76,7 x 51,1 in.

Acrílic, contraxapat, roda de bicicleta i objectes

 

Antonio Recalcati

Figure d’homme

2008

100 x 91 cm / 39,3 x 35,8 in.

Oli sobre tela

 

Antonio Seguí

Las rubias en el sol

2006

110 x 220 cm / 43,3 x 86,6 in.

Acrílic sobre tela

 

Peter Stämpfli

Town & Country n° 2

1972

351 x 215 cm / 138,1 x 84,6 in.

Oli sobre tela sobre bastidor tallat

Sala 2

Pierre Buraglio

D’après… Auguste Radier (Le Grand Pin parasol)

2003

184 x 177,5 cm / 72,4 x 69,8 in.

Oli sobre contraxapat

 

Daniel Dezeuze

Charnières du temps

1997

170 x 102 cm / 66,9 x 40,1 in.

Pintura gliceroftàlica sobre fusta

 

Peter Knapp

Porte de Sansa

1987

220 x 132 cm / 86,6 x 51,9 in.

Foto cibachrome

 

Piotr Kowalski

New York

1997

108 x 148 cm / 42,5 x 58,2 in.

Fotografia sobre tela endurida

 

Jean Le Gac

Fragment 13

1990

116 x 163 cm / 45,6 x 64,1 in.

Tècnica mixta sobre tela, foto i 11 manuscrits

 

Jean-Luc Parant

Bibliothèques idéales

2008

67 x 125 x 20 cm / 26,3 x 49,2 x 7,8 in.

Cera sobre fusta i paper muntat sobre fusta

 

Pavlos

Chaussettes

1969

153 x 112 x 5 cm / 60,2 x 44,0 x 1,9 in.

Paper de cartell i plexiglàs

 

Jean Pierre Raynaud

Sans titre

1966

23 x 65 x 45 cm / 9,0 x 25,5 x 17,7 in.

Muntatge: panolac, fusta, metall, test, ciment, residus, pintura

 

Jean-Michel Sanejouand

Ensemble

1988

195 x 130 cm / 76,7 x 51,1 in.

Acrílic sobre tela

 

Michel Tyszblat

Ebrar

1974

89 x 116 cm / 35,0 x 45,6 in.

Poliuretà sobre tela

 

Claude Viallat

Sans titre n° 301

2007

212 x 65 cm / 83,4 x 25,5 in.

Acrílic sobre cortina

 

Jan Voss

Verwandlung

2000

162 x 130 cm / 63,7 x 51,1 in.

Oli sobre tela

 

Joel-Peter Witkin

Visitation, Paris / New Mexico (diptique)

2004

27,1 x 27,5 cm / 10,6 x 10,8 in.

Impressió argèntica

Sala 3

Pol Bury

Volume figé MNC 218

1993

24 x 35 x 35 cm / 9,4 x 13,7 x 13,7 in.

Coure

 

Carlos Cruz-Diez

Jaune additif Denise “A”

2007

180 x 80 cm / 70,8 x 31,4 in.

Cromografia

 

Horacio Garcia-Rossi

Couleur lumière n°10

1987

100 x 100 cm / 39,3 x 39,3 in.

Acrílic sobre tela

 

Bernard Moninot

la, la, la

1994-2005

45 x 134,5 x 9,5 cm / 17,7 x 52,9 x 3,7 in.

Serigrafia sobre vidre i diapasó de cristall

 

Olivier Mosset

Hot Cake

1988-2007

210 x 200 cm / 82,6 x 78,7 in.

Acrílic sobre tela

 

Sato Satoru

Construction et conception

1992

200 x 145 cm / 78,7 x 57,0 in.

Acrílic sobre tela i fusta

 

Vassilakis Takis

Sans titre

2010

88 x 82 x 35 cm / 34,6 x 32,2 x 13,7 in.

Ferro

 

Luis Tomasello

Atmosphère chromoplastique N° 992

2011

62,5 x 62,5 x 10 cm / 24,6 x 24,6 x 3,9 in.

Acrílic sobre fusta

 

Niele Toroni

Empreinte de pinceau n° 50 à intervalles de 30 cm

1994

79,8 x 51,7 cm / 31,4 x 20,3 in.

Acrílic sobre foto

 

Michael Warren

Stele X

1995

193,5 x 31 x 25,5 cm / 76,1 x 12,2 x 10,0 in.

Fusta, ELM

Peter Stämpfli

Sala A

Autoportrait au raglan

1963

160 x 117 cm / 62,9 x 46,0 in.

Oli sobre tela

 

Pot-au-feu

1963

135 x 155 cm / 53,1 x 61,0 in.

Oli sobre tela

Ma voiture

1963

126 x 170 cm / 49,6 x 66,9 in.

Oli sobre tela

Moka

1964

128 x 187 cm / 50,3 x 73,6 in.

Oli sobre tela

Le Quotidien

1964

120 x 190 cm / 47,2 x 74,8 in.

Oli sobre tela

Tomate

1964

134 x 138 cm / 52,7 x 54,3 in.

Oli sobre tela

Rouge baiser

1966-2002

93 x 242 cm / 36,6 x 95,2 in.

Oli sobre tela sobre panell tallat

Wildcat n° 2

1970

213 x 162 cm / 83,8 x 63,7 in.

Oli sobre tela

Sala B

Polyester Cord

1970

195 x 600 cm / 76,7 x 236,2 in.

Oli sobre tela sobre bastidor tallat

Cavallino

1972

295 x 535 cm / 116,1 x 210,6 in.

Oli sobre tela sobre bastidor tallat

Blizzard

1973

104 x 202 cm / 40,9 x 79,5 in.

Llapis sobre paper

195 VR 14

1975

253 x 280 cm / 99,6 x 110,2 in.

Oli sobre tela

M + S Contact

1977

119 x 96 cm / 46,8 x 37,7 in.

Llapis sobre paper

Empreinte de pneu S 155 (maquette)

1985

39,5 x 83 x 6,5 cm / 15,5 x 32,6 x 2,5 in.

Resina de polièster

Communication, maquette du relief mural pour le Musée des Communications, Berne

1990

40,5 x 32,5 x 8 cm / 15,9 x 12,7 x 3,1 in.

Resina de polièster

Fusain n° 2 Sans titre

1994

75,5 x 105 cm / 29,7 x 41,3 in.

Carbó sobre paper

Fusain n° 4 Sans titre

1994

75 x 105,5 cm / 29,5 x 41,5 in.

Carbó sobre paper

9 HDT 219

1997

83 x 140 x 10 cm / 32,6 x 55,1 x 3,9 in.

Resina de polièster (marró)

9 HDT 219

1997

83 x 140 x 10 cm / 32,6 x 55,1 x 3,9 in.

Resina de polièster (blanc)

Sans titre n° 10

2007

102 x 153,5 cm / 40,1 x 60,4 in.

Carbó sobre paper

Sans titre n° 12

2007

102 x 153,5 cm / 40,1 x 60,4 in.

Carbó sobre paper

Sala C

Sabro n° 2

1989-1991

249 x 456 cm / 98,0 x 179,5 in.

Oli sobre tela

Aquarelle n° 75 Sans titre

1991

102,5 x 153 cm / 40,3 x 60,2 in.

Aquarel·la sobre paper

Zentua

1995

160 x 194 cm / 62,9 x 76,3 in.

Oli sobre tela

Listor

1995

179 x 171 cm / 70,4 x 67,3 in.

Oli sobre tela

Irvan

1995

187 x 283 cm / 73,6 x 111,4 in.

Oli sobre tela

Pastel n° 31 Sans titre

1996

102,5 x 153 cm / 40,3 x 60,2 in.

Pastel sobre paper

Kristal 4

2000

245 x 245 cm / 96,4 x 96,4 in.

Pintura acrílica sobre tela

TS 760

2002

245 x 245 cm / 96,4 x 96,4 in.

Pintura acrílica sobre tela