DSC_3408

Col·lecció Permanent

Tercera mostra

Selecció realitzada i comissariada per Serge Lemoine, professor emèrit de La Sorbonne de París

LA FUNDACIÓ STÄMPFLI PRESENTA UNA NOVA EXPOSICIÓ DE LA SEVA COL·LECCIÓ PERMANENT, INTEGRADA PER 90 OBRES DE MÉS DE 60 ARTISTES INTERNACIONALS. AQUESTA NOVA MOSTRA, SELECCIONADA I COMISSARIADA PER SERGE LEMOINE, AGRUPA LES OBRES EN QUATRE ÀMBITS: LA FIGURACIÓ NARRATIVA, L’ABSTRACCIÓ, ELS UNIVERSOS PARTICULARS DE DIVERSOS AUTORS I LES OBRES QUE POSEN L’ACCENT EN LA QUANTITAT.

ESPAI 1

La col·lecció d’obres d’art de la Fundació Stämpfli reuneix formes d’expressió, tendències i estils molt diversos, sorgits a Europa a partir de 1960. Un dels corrents principals que s’hi representa és la pintura figurativa no realista, sovint amb un fort contingut crític, que es va manifestar a França a partir de mitjans de la dècada dels seixanta sota la denominació de Figuració narrativa. Aquesta tendència, nascuda de manera paral•lela a l’art pop nord-americà, va reunir a París artistes que procedien d’Espanya, d’Itàlia, d’Alemanya, de Suïssa, d’Argentina, d’Islàndia i de França. La capital francesa era una ciutat cosmopolita que continuava sent la capital de l’art per excel·lència, tant per treballar-hi com per exposar-hi.

D’aquests artistes es presenten en aquesta sala els universos oposats però amb un missatge ben afirmat de Peter Klasen i Antonio Seguí, el collage ple d’imatges d’Erró i les obres del mateix Pere Stämpfli, que magnifica les formes simples de la realitat tal com les concep la publicitat (Rouge baiser) i el món industrial amb productes concrets, com ara el pneumàtic, fonamental per al desenvolupament i la pràctica de l’automobilisme.

Sabro núm. 2, de mida impressionant, i dos dibuixos al carbó de gran format són les tres obres de Pere Stämpfli que han passat a enriquir la col·lecció de la Fundació l’any 2014.

ARTISTES: PERE STÄMPFLI, HENRI CUECO, RECALCATI, EDUARDO ARROYO, GIANNI BERTINI, ANTONIO SEGUí, ERRÓ, PETER KLASEN

ESPAI 2

En aquesta sala s’agrupen obres que es defineixen per l’abstracció: les formes simples i minimalistes d’Olivier Mosset i de Satoru Sato, els contrastos de Rafael Canogar i les columnes de Guy de Rougemont que distribueixen el color per l’espai.

Aquestes obres s’exhibeixen juntament amb les escultures de Takis i de Pol Bury, dues obres representatives de l’art opticocinètic que va sorgir a Europa al començament dels anys seixanta; el relleu amb volums que irradien un color fluorescent sobre la superfície del suport de Luis Tomasello i el quadre d’Horacio García-Rossi, que s’ha incorporat a la col·lecció de la Fundació Stämpfli el 2014 i en què un feix de llum s’obre pas per l’espai fosc que l’envolta i li confereix estructura.

ARTISTES: OLIVIER MOSSET, SATO SATORU, RAFAEL CANOGAR, CARLOS CRUZ-DÍEZ, HORACIO GARCÍA-ROSSI, LUIS TOMASELLO, BERNARD MONINOT, GUY DE ROUGEMONT, VASSILAKIS TAKIS, POL BURY

ESPAI 3

En aquest espai hi figuren els quadres que tradueixen l’univers particular dels seus autors: tranquil en el cas de Pierre Buraglio, tràgic i rebuscat en l’obra de Vladimir Veličković, oníric en el treball d’Antoni Taulé, escorredís i canviant en la creació de Marc Desgrandchamps, primitiu en el cas de Jean-Michel Sanejouand i enigmàtic en les fotografies de Joël-Peter Witkin.

ARTISTES: MARC DESGRANDCHAMPS, LADISLAS KIJNO, ROBERT COMBAS, PIERRE BURAGLIO, JOEL PETER WITKIN, VLADIMIR VELIČKOVIĆ, ANTONI TAULÉ

ESPAI 4

En aquesta part de la sala s’agrupen obres que se centren en l’objecte i posen l’accent en les nocions de nombre i quantitat. L’obra de Jean-Luc Parant evoca una biblioteca amb tot el seu contingut; la pintura de Gérard Fromanger, la massa; el quadre de Jan Voss, l’acumulació i el desordre. L’obra de Pavlos Dionyssopoulos està formada per papers retallats mecànicament i representa de manera original l’aparador d’una botiga de mitjons.

ARTISTES: GÉRARD FROMANGER, JAN VOSS, LEAN-LUC PARANT, PAVLOS, JEAN-MICHEL SANEJOUAND, JEAN PIERRE RAYNAUD, CHRISTIAN JACCARD

la-foto-copia