Gérard Deschamps

Dades Biogràfiques

Nascut a Lió el 1937. Viu i treballa a La Châtre, a la regió de l’Indre, França. Gérard Deschamps no cursa estudis d’art i accedeix a la pintura després del seu encontre amb Raymond Hains. La seva primera exposició personal té lloc el 1956. Exposa amb els Nouveaux Réalistes a partir de 1961, però es retira el 1970 per treballar en solitari, afirmant: “Els Nouveaux Réalistes són uns contemplatius. Esguardem el que succeeix i això és tot. Som més aviat filòsofs o conservadors”.

Breu Cronologia

En els inicis, Gérard Deschamps pinta quadres abstractes. Crea els seus primers collages amb fotos del catàleg Manufrance, i prisats de teixits acolorits el 1956; diu : “No he abandonat la pintura, he constatat que no era solament en els tubs”. A partir de 1957 composa quadres-encaixos amb roba interior femenina (Le Rose de la vie), amb Torchons et serviettes [draps i tovallons] (1961). El 1962, fa composicions amb plaques blindades usades i crivellades per bales i lones de senyalització aeronàutica de l’exèrcit nord-americà que nua, lliga, pinça. Segueixen altres encaixos amb restes d’avions, planxes de xapes de reactors irisades per la calor, hules, teixits japonesos (Lichtenstein = un Deschamps, 1965). El 1965 crea unes Bananes amb enreixats d’alumini colorat, muntats sobre plafó de fusta, en forma de decoracions, de Barrettes militaires. En els anys 80 realitza Panoplies amb draps de colors vius, objectes de moda esportius (World cup – série Allez les bleus, 1998), en particular del surf, i d’altres esports que insereix dins de capses de plexiglàs. Més recentment, utilitza globus, piscines i inflables de platja que apila dins de xarxes o en vitrines (sèrie dels Pneumostructures), encaixataules de Skate-Board (Debord-Druon, 2002) o empra veles de windsurf, com metàfores de la societat de l’oci.

P.L.T.

www.lachatregalerie.com

Deschamps

One night, 1987, Fabric on canvas, 59,6 x 49,6 x 10,2 cm / 23,4 x 19,5 x 4,0 in.One night, 1987, Fabric on canvas, 59,6 x 49,6 x 10,2 cm / 23,4 x 19,5 x 4,0 in.