Luis Tomasello

Dades Biogràfiques

Pintor argentí nascut a La Plata el 1915 i mort a París el 2013. Luis Tomasello és un dels principals artistes argentins que s’instal·la a París el 1957 per prosseguir amb la seva obra, emmarcada dins de l’abstracció geomètrica. Marcat per Piet Mondrian, es decanta molt ràpidament per l’ús de la repetició de formes geomètriques simples a l’interior de quadrícules ortogonals. L’ús del relleu li permet transformant en mòduls els elements que aïlla i cercar l’efecte de la llum. Com a integrant del corrent de l’art opticocinètic, Luis Tomasello participa en totes les exposicions internacionals que marquen aquesta tendència durant els anys seixanta. Exposa obres de manera regular a França i a tot el món.

Breu Cronologia

L’art de Luis Tomasello és el del relleu, que practica des del final dels anys cinquanta. I no ho fa pel relleu en si mateix, sinó per la forma que presenta a l’espai i la manera amb què li permet jugar amb la llum. Luis Tomasello utilitza mòduls idèntics –guions, cubs, rombes, plans quadrats o romboïdals– que disposa a l’interior de quadrícules ortogonals regulars amb una orientació determinada. Aquests relleus, generalment blancs, creen una ombra pròpia en funció de la llum que reben i la projecten a la superfície canviant. L’idea de Luis Tomasello consisteix, a més, a utilitzar la cara inferior d’aquests elements –el revers d’un pla, les cares amagades d’un cub– per pintar-les, generalment amb colors fluorescents, i fer que reflecteixin el color a la superfície de manera indirecta. Les seves obres es titulen Cromoplàsties.

Hereter del neoplasticisme i de l’art del relleu de Jean Gorin, la seva obra sovint comparteix els interessos del Grup O i dels artistes de la Nouvelle tendance. Luis Tomasello també trasllada el resultat de les seves recerques a l’arquitectura, mitjançant integracions en nombrosos edificis públics d’Europa i de Sud-amèrica.

El 2013, la Fundació Stämpfli exposa l’obra Atmosfera cromoplàstica, núm. 992 (2011) de Luis Tomasello durant l’exposició CINETIK! (del 27 d’abril al 27 d’octubre de 2013). Aquesta mostra reuneix alguns dels artistes d’origen espanyol i llatinoamericà més importants del luminocinetisme.

S.L.

Tomasello_R

Atmosfera cromoplàstica, núm. 992, 2011 Relleu, acrílic sobre fusta 62,5 × 62,5 × 10 cm